Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op deze site en niet noodzakelijk op andere Promio-sites op de World Wide Web-pagina's. Lees bij het verlaten van deze site het privacybeleid dat van toepassing is op de site die u bezoekt. Gebruik deze site niet als u niet akkoord gaat met dit privacybeleid.

Door toegang te krijgen tot deze site en deze te gebruiken, stemt u in met de voorwaarden van dit privacybeleid.

Niet-persoonlijke informatie wordt automatisch verzameld.

Promio zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar websi­tebe­zo­ekers. Houd er rekening mee dat we geaggregeerde statistieken over onze klanten, verkopen, verke­er­spat­ronen en gerelateerde sitegegevens aan gerenommeerde derden kunnen verstrekken, maar deze statistieken bevatten geen persoonlijk identi­fice­er­bare informatie.

Persoonlijke informatie

Om uw vragen te beantwoorden, uw verzoeken te vervullen of interactieve klant­prog­ramma's te beheren, kan het nodig zijn om persoonlijke informatie te vragen, zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. We kunnen deze informatie gebruiken om op uw verzoeken te reageren of om via e-mail, e-mail of telefoon contact met u op te nemen om u op de hoogte te houden van nieuwe producten, diensten of promoties die we aanbieden. Als u een bestelling plaatst voor een product, een service aanvraagt ​​of inhoud op deze site plaatst, moeten we mogelijk contact met u opnemen voor aanvullende informatie die nodig is om uw bestelling en / of verzoek te verwerken of uit te voeren. Tenzij wij daartoe verplicht zijn door de toepasselijke wetgeving, zullen we deze informatie echter niet zonder uw toestemming aan derden verstrekken, behalve indien nodig om uw bestelling te verwerken, aan uw verzoeken te voldoen of interactieve klant­prog­ramma's te beheren. Bij deze verleent u Promio ook het recht om alle door u verstrekte informatie uit te wisselen tussen gelieerde bedrijven van Promio voor de eerder genoemde doeleinden.

Naast de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, kan deze site technologie gebruiken waarmee we bepaalde technische informatie kunnen verzamelen, zoals uw inter­net­pro­toco­ladres, het bestu­ring­ssys­teem van uw computer, uw browsertype, verke­er­spat­ronen en het adres van verwijzende websites.

Veiligheid

Hoewel er altijd risico's verbonden zijn aan het verstrekken van persoonlijke gegevens, hetzij persoonlijk, telefonisch of via internet, en geen enkel technologisch systeem volledig veilig, "geknoeid" of "hacker-proof" is, heeft Promio gepoogd om passende maatregelen om risico's van onge­auto­rise­erde toegang tot, oneigenlijk gebruik en de onna­uw­ke­urig­heid van uw persoonlijke informatie te voorkomen en te minimaliseren. We gebruiken bijvoorbeeld coder­ing­stec­hno­logie bij het verzamelen of overbrengen van gevoelige gegevens, zoals credit­car­dge­gevens.

Nauwkeurigheid van verzamelde gegevens

Promio zal op eigen initiatief, of op uw verzoek, onvolledige, onnauwkeurige of verouderde persoonlijke gegevens aanvullen die Promio in verband met de werking van deze Site bewaart, corrigeren of wissen.

Bezoekers identificatie

Van tijd tot tijd kan informatie op uw computer worden geplaatst zodat wij u kunnen identificeren. Deze informatie wordt gewoonlijk "cookies" genoemd. Door aan te tonen hoe en wanneer onze bezoekers deze site gebruiken, kan deze informatie ons helpen onze site te blijven verbeteren. We zullen alleen cookies gebruiken om informatie op uw harde schijf te bekijken die daar is geplaatst door een cookie van deze site. Het gebruik van cookies is een indus­tri­es­tan­daard en veel websites gebruiken ze. Cookies worden op uw computer opgeslagen en niet op deze site. Als u geen cookies wilt ontvangen of wilt worden geïnformeerd wanneer ze worden geplaatst, kunt u uw webbrowser instellen om dit te doen, als uw browser dit toestaat.

Minderjarigen

Er mag geen informatie aan Promio worden verstrekt door personen jonger dan 18 jaar zonder de toestemming van een ouder of voogd, noch mogen personen jonger dan 18 jaar aankopen of andere rechtshan­de­lingen op deze site doen zonder deze toestemming, tenzij toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving .

Veranderingen

We kunnen dit privacybeleid of de toegang tot deze site of de inhoud van deze pagina's op elk gewenst moment met of zonder kennisgeving wijzigen, wijzigen of intrekken.