(Ecologisch) verantwoord

Gots-certificaat GOTS gecer­ti­fice­erde inkten

Wij drukken doormiddel van DTG  (direct to garment) waarbij ons ze inkten bestaan uit:
water-based pigment ink met een GOTS certificaat (Global Organic Textile Standard).

Fair Wear Foundation Fair Wear Foundation

Fair Wear Foundation voert elk jaar een uitgebreide controle uit op de hoof­dkan­toren van alle aangesloten merken. Merken moeten tijdens de zogenaamde Performance Check kunnen aantonen dat ze het afgelopen jaar aanzienlijke stappen hebben gezet op weg naar betere arbe­id­som­stan­dig­heden.­ Fair Wear voert ook fabri­ek­sco­ntroles uit.

Bekijk op onze produc­tpagina's of het desbet­ref­fende merk een Fair Wear Foundation keurmerk toegewezen heeft gekregen.